ETZ-Programm ETZ-Programm

Freilichtmuseum Skanzen

Ochrany státní hranice a železné opony

Před Vámi se nachází pohraniční skanzen při zemské hranici u bývalého přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck. Muzeum bylo vybudováno z podnětu Města Nové Hrady s využitím expozice, kterou vytvořil pan Radomil Marek a jeho přátelé v Borovanech. Snaží se přiblížit historický vývoj zdejší hranice a zejména pak dobu bipolárně rozděleného světa, kdy v těchto místech vedla hranice dvou nepřátelských společenských systémů.

Návštěvník se zde může seznámit s dějinným vývojem česko-rakouské hranice a prohlédnout si model ženijně – technického zabezpečení. K vidění je zde model z 50.-60. let s vysokým napětím a varianta se slaboproudou signalizací ze 70.-80. let 20. století. Součástí expozice jsou i mnohé předměty vzešlé z činnosti Pohraniční stráže zapůjčené Klubem českého pohraničí. Prohlídky jsou koncipovány na základě nejnovějších poznatků z oboru a obecně uznávaných paradigmat současných historiků. Hlavní pramennou základu tvoří prameny z Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Památník je věnován nejen příslušníkům Pohraniční stráže, běženců, agentům, ale i příslušníkům třetího protikomunistického odboje. V duchu demokratických tradic se tak neuzavírá před žádnou z entit tvořících dějiny česko-rakouské hranice.