ETZ-Programm ETZ-Programm

Železná opona - synonymum

„Železná opona“ byla postavena na konci čtyřicátých let minulého století. Existovala do konce 80. let dvacátého století a byla zahrnuta i v kartografickém zobrazení Evropy. Tak se stal tento jasný předěl mezi hranicemi systémů, tedy hranicemi evropských politických bloků, zřetelným i na mapách Evropy. 

Das geteilte Europa

V roce 1946 se stal výraz "železná opona", který zazněl v projevu tehdejšího ministerského předsedy Winstona Churchilla ve Fultonu v Missouri „…From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent …“ jako politická metafora jedním z „neodmyslitelných pojmů slovníku studené války“.

Tak se tento pojem stal po skončení druhé světové války jako synonymum pro utváření bloků ve smyslu ekonomického, politického a vojenského oddělení socialistických zemí střední a východní Evropy symbolem pro jejich oddělení. Současně se začal termín "Železná opona" používat rovněž jako označení technického opevnění hranic (původní označení pro divadelní oponu odolnou proti žáru i kouři). Po pádu železné opony v roce 1989 přešel tento výraz jako označení hranice i do celoevropského jazykového kontextu.

Více než 40 let rozdělovala přísně střežená hranice ohraničená ocelovým drátem a minovými poli Evropu do dvou proti sobě stojících bloků. Oddělené železnou oponou a řízené jednotnými světovými názory se vyvíjely státy západní a východní Evropy rozdílnými směry. Účastí na Marshallově plánu zažívaly západní státy jako Německo nebo Rakousko jedinečný hospodářský rozmach, takzvaný „hospodářský zázrak“, zatímco ve východních zemích neexistovala žádná kapitálová injekce, která by pomohla rozhýbat hospodářství. Ekonomiky východoevropských zemí se vyvíjely pomaleji než západní země. Na Východě se prosadil komunismus, zatímco na Západě se rozšířily demokratické formy vládnutí.

V letech 1989 a 1990 se podařilo zemím východní Evropy Maďarsku, NDR, Československu, Polsku, Bulharsku a Rumunsku se osvobodit z komunistického diktátu. Tyto změny – a v tom spočívá jejich jedinečnost – probíhaly téměř nenásilnou formou. Tato takzvaná „sametová revoluce“ položila základní kámen evropské integraci a rozšíření Evropské unie o východoevropské země.