ETZ-Programm ETZ-Programm

Kultur Niederösterreich

Schauplatz Eiserner Vorhang

Výstava „Forum demokracie ve Weitře“,
sdružení pro dokumentaci soudobých dějin
1. května 2020 až 31. října 2020

„FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE IN THE ADRIATIC AN IRON CURTAIN HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT” - těmi důraznými slovy bývalý britský premiér Sir Winston Churchill varoval v roce 1946 proti rozdělené Evropy.

„Železná opona“ byla celoevropským fenoménem, který více než po čtyři desetiletí rozděloval kontinent na Východ a Západ. Byla bezprostředním výsledkem studené války, která v té době držela celý svět v šachu. Pokud budeme vycházet z tohoto globálního a evropského významu, který je vysvětlen na počátku výstavy, jsou návštěvníkům objasňovány konkrétní dopady existence „železné opony“ projevující se na dolnorakousko-československé hranici. Na základě různých fenoménů jsou ukazovány rozdíly mezi Východem a Západem a vliv „železné opony“ na politický, společenský a ekonomický vývoj. Poslední díl výstavy zobrazuje překonání „železné opony“ a úlohu evropské integrace při postupném překonávání dřívějších protikladů.

Dějiny jsou vysvětlovány na základě názorných obrazů, četných fotografií a dosud nezveřejněných dokumentů, které se blíže zaměřují na osudy lidí žijících u železné opony a na železnou oponu jako takovou.

Výstava je rozčleněna do 8 prostorových a 10 tématických oblastí.