ETZ-Programm ETZ-Programm

Kultur Niederösterreich

Schauplatz Eiserner Vorhang

Výstava „Forum demokracie ve Weitře“,
sdružení pro dokumentaci soudobých dějin
1. května 2020 až 31. října 2020

Hrad zůstane uzavřen v roce 2020 a znovu otevřen v roce 2021.

„FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE IN THE ADRIATIC AN IRON CURTAIN HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT” - těmi důraznými slovy bývalý britský premiér Sir Winston Churchill varoval v roce 1946 proti rozdělené Evropy.

„Železná opona“ byla celoevropským fenoménem, který více než po čtyři desetiletí rozděloval kontinent na Východ a Západ. Byla bezprostředním výsledkem studené války, která v té době držela celý svět v šachu. Pokud budeme vycházet z tohoto globálního a evropského významu, který je vysvětlen na počátku výstavy, jsou návštěvníkům objasňovány konkrétní dopady existence „železné opony“ projevující se na dolnorakousko-československé hranici. Na základě různých fenoménů jsou ukazovány rozdíly mezi Východem a Západem a vliv „železné opony“ na politický, společenský a ekonomický vývoj. Poslední díl výstavy zobrazuje překonání „železné opony“ a úlohu evropské integrace při postupném překonávání dřívějších protikladů.

Dějiny jsou vysvětlovány na základě názorných obrazů, četných fotografií a dosud nezveřejněných dokumentů, které se blíže zaměřují na osudy lidí žijících u železné opony a na železnou oponu jako takovou.

Výstava je rozčleněna do 8 prostorových a 10 tématických oblastí.