ETZ-Programm ETZ-Programm

Virtuální prohlídce

Odchod zaměřený na toto téma. Obrázky ze stavby Berlínské zdi, útěky východoněmeckých vojáků přes zeď doprovázené zvukovou kulisou navozující pocit stísněnosti. 

Prvek tvořící prostor je původní část železné opony. Na stěnách jsou znázorněny momentky z železné opony: historické snímky, ale i zbytky železné opony, které lze i dnes jako dědictví ještě nalézt v krajině.

Rozdělení, které je v předcházející místnosti symbolizováno prostřednictvím železné opony, je znázorněno i v této místnosti na základě různých barev (červená = komunistický Východ; modrá = kapitalistický Západ). Na velké mapě je znázorněno, jak železná opona rozděluje Evropu na západní a východní blok. 

V této místnosti jsou představeny oba hospodářské systémy, na jedné straně tržní hospodářství na Západě, na druhé straně plánované hospodářství na Východě. Oba ekonomické systémy jsou patrné i na příkladě dvou dětských pokojů z osmdesátých let.

V této průchozí místnosti je ve vitríně a na tabuli ukázána ostraha hranic na rakouské straně a ve východním bloku.

Témata a fenomény pojednané v této místnosti názorně zprostředkovávají problémy, které na obou stranách hranice ztěžovaly lidem život. 

  • Odsun 
  • Propaganda 
  • Špionáž  
  • Útěk 
  • Pronásledování církve ve východních zemích 
  • Odpor 
  • Oběti „Železné opony“ 

V prostoru stojí čtyři sloupy, věnované NDR, Československu, Maďarsku a Polsku. I když východní blok vypadal navenek na první pohled jednotně, byl plný nespokojenosti a odporu. 

Rozdělení kontinentu bylo překonané – obrázek průlomu šel světem.

Na závěr výstavy návštěvník vystoupí a velká vlajka Evropské unie a videa mu připomenou význam evropské integrace.