ETZ-Programm ETZ-Programm

Demokratické fórum - Dějiště - železná opona

Demokratické fórum Weitra poskytlo výstavou Dějiště - železná opona možnost se ponořit do světa tehdejší železné opony. Dějinný oblouk této výstavy se klene od dramatických událostí druhé světové války přes období studené války až po pád železné opony v roce 1989.

Tato výstava, mapující území podél linie bývalých pohraničních oblastí počínaje Lübeckem na severu až po Triest na jihu umožňuje historický náhled do politických, společenských a sociálních dějin. Byly zdůrazněny jednotlivé úseky, aby bylo možno se zabývat i citlivými oblastmi a osudy a získat tak pokud možno konkrétní dojem ze života lidí na druhé straně hranice.

Výstava však nabízí nejen pohled do minulosti, ale zaměřuje obzvláštní pozornost i na rozšíření Evropské unie o země bývalého východního bloku jako viditelný znak konečného překonání rozdělené Evropy a šanci na vznik sjednocené Evropy. Bezprostřední znaky rozdělení Evropy jsou dnes již dávno překonány. Historický obrazový materiál ve spojení s novými médii jakými jsou digitální fotografie, videoinstalace, počítačové terminály a interaktivní DVD-technika umožnily, že člověk sám může vstupovat na tehdejší dělicí čáru Evropy.

Na těchto úvahách je založena i iniciativa na vytvoření muzea v prostorách zámku ve Weitře a zřízení demokratického fóra Weitra, založeného bývalým ministrem zahraničí Dr. Aloisem Mockem. Roku 2002 byla dokončena rozsáhlá výstava Dějiště - železná opona, která byla v roce 2012 tvůrčím způsobem přebudována pod uměleckým vedením Institutu Ludwiga Boltzmanna.